Forside

Erfaring og nøytralitet

Nortour står for “Norwegian Touring.” Nortour tilbyr skreddersydde aktiviteter for små grupper opp til 8 personer innen aktivt friluftsliv i høyfjellet. Elementene er is, snø og fjelltopper hele året. Hovedfokuset ligger i mestring, ferdighetsutvikling og trygghet. Alle aktiviteter tilrettelegges ut i fra kundens behov, forutsetninger og forventninger. Du kan få skreddersydd rene kurs eller alpine turer hvor økt egenferdighet på veivalg og bevegelsesteknikker er grunnleggende mål, eller dere kan delta på føringsturer.

Bak Nortour

Daglig leder i Nortour er Petter Mjelva; – turleder for Den Norske Turistforening (DNT) vinter og sommer siden 1975, breinstruktør og brefører siden 1978, leder av flere fjell- og breinstruktørkurs, veileder i navigasjon og veivalg for spesialavdelinger i forsvaret og grunnlegger av metodestruktur i opplæring innen fjellsport. Alle arrangementene gjennomføres i henhold til Norsk Fjellsportforums normer og metoder